Ogólne informacje o pluginie

Plugin działa z Amibrokerem w wersji od 5.27 wzwyż.

Plugin nie działa na systemie Windows XP, Windows Server 2003 lub wcześniejszych


Instalacja Pluginu

Pakiet instalacyjny pluginu składa się z trzech plików:

  • Plugin do Amibrokera - MT4Plugin.dll
  • Plik rozszerzenia do Metatradera - MT4QuotesExt.dll
  • Plik 'Expert Advisor' do Metatradera - QuotesFeedSrv.ex4

1. Należy skopiować plik MT4Plugin.dll do katalogu C:\Program Files (x86)\Amibroker\Plugins

2. Należy skopiować plik MT4QuotesExt.dll razem z plikiem QuotesFeedSrv.ex4 do katalogu Experts Metatradera (katalog ten można znaleźć wybierając z menu File -> Open Data Folder) i następnie przejść do katalogu MQL4/Experts)

3. Zamknąć Amibrokera (jeżeli był otwarty) i ponownie otworzyć

Konfiguracja Bazy Danych używającej pluginu:

  1. File -> New -> Database
  2. Wpisujemy nazwę bazy (np: 'MT4Data') i odznaczamy 'Load database at startup'
  3. Wciskamy przycisk 'Create'
  4. Jako Data Source wybieramy 'MT4 Plugin'
  5. Wpisujemy liczbę barów - minimum 100.000, a dla interwału 1min. najlepiej więcej, np 200-300 tys.
  6. Wybieramy interwał - np 1h
  7. Wciskamy 'OK'

Dokładny opis ustawień Database Settings i Intraday Settings znajduje się tutaj (w jęz. angielskim). Opis kompresji danych Intraday do EOD znajduje się tutaj (w jęz. angielskim). Opis globalnych ustawień Intraday znajduje się tutaj (w sekcji Intraday tab) (w jęz. angielskim).


Dalsza konfiguracja Metatradera

Plugin udostępnia notowania symboli które znajdują się w okienku Market Watch w chwili uruchomienia Experta QuotesFeedSrv. Przed uruchomieniem Experta QuotesFeedSrv należy dodać wszystkie pożądane symbole w okienku Market Watch poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tym okienku i wybranie opcji 'Symbols' i dalej wybranie pożądanych symboli.

W Metatraderze najlepiej otworzyć oddzielne okno wykresu tylko dla Experta QuotesFeedSrv, nastepnie z folderu Experts przeciągnąć na to okno Experta QuotesFeedSrv (tutaj oknem dla experta jest EURUSD,H1):

QuotesFeedSrv

Należy zaznaczyć checkbox-a 'Allow DLL imports' i nacisnąć 'OK':

QuotesFeedSrv

Okno experta QuotesFeedSrv najlepiej zminimalizować i nie wykonywać na nim żadnych operacji (typu zmiana symbolu lub interwału), gdyż spowoduje to restart tego experta co może źle wpływać na pracę pluginu.


Dalsza konfiguracja Amibrokera

Następnie należy uruchomić Amibrokera i wpisać jeden z symboli dostępnych w okienku Market Watch Metatradera, np. 'EURUSD' i potwierdzić dodanie tego symbolu do bazy, po chwili notowania powinny się pojawić. W przypadku symboli zawierających małe litery należy pamiętać o zaznaczeniu opcji 'Case-sensitive ticker symbols' w menu Tools->Preferences->Miscellaneous Amibrokera i wpisaniu symbolu z odpowiednią wielkością liter.

MT4Plugin for Amibroker

Backfill danych historycznych

Backfill jest wywoływany przez menu statusu (zielone "OK" w prawym dolnym rogu). Żeby plugin mógł pobrać historyczne dane wcześniejsze niż przy pierwszym dodaniu tickera do bazy, należy zmusić MT4 do pobrania tej historii przez otwarcie chartu z danym tickerem i na tym samym interwale co w Database Settings (nie chodzi o interwał który jest aktualnie na charcie), i naciskając wielokrotnie przycisk "PgUp" (Page Up), lub po prostu przytrzymując go przez kilka-kilkanaście sekund, pobrać historię dla danego symbolu. Alternatywnie można pobrać całą dostepną historię danego symbolu z serwera MetaQuotes przez Tools->History Center. Wtedy po wybraniu opcji backfill dla danego symbolu plugin pobierze tą historię do bazy Amibrokera

MT4Plugin Backfill Menu

Kontakt: amitoolbox@gmail.com